Agder Energi-konferansen 2019 Generasjonen etter oss – Electric City

Mer info:

Dato: 08. - 09.05.2019
Lokasjon: Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand S

Påmelding

Når neste generasjon flytter hjemmefra, vil over seks milliarder mennesker på jorden bo i byer. I byene skapes store verdier, men her brukes også enorme ressurser. Hva skjer da?

Svaret får du på Agder Energi-konferansen 2019: Generasjonen etter oss – Electric City.

Når fremtidens byer utvikles står energi og teknologi sentralt. Energi fordi ingenting i en by virker uten en stabil og bærekraftig tilgang på kraft. Teknologi fordi uten avanserte og effektive løsninger vil stadig større og mer komplekse urbane systemer kollapse.

Alt nå står bysamfunnene for 70 prosent av det globale energiforbruket, nær 75 prosent av klimagassutslippene og 60 prosent av drikkevannforbruket. Uten bærekraftige løsninger vil befolkningsveksten forsterke presset på ressursene radikalt, øke karbonavtrykket og gjøre lokal forurensing til en enda mer kvelende utfordring i storbyene.

I byer over hele verden jobber næringsliv og myndigheter med å løse disse utfordringene, enten det er gjennom radikal transformasjon av eksisterende byer, eller etableringen av helt nye urbane sentra. På årets konferanse inviterer vi dem til å dele sine erfaringer, og inspirere oss med sine visjoner for fremtiden.

I hele Norge, og særskilt på Agder, jobber politikere og næringsliv med å utforme fremtidens elektriske byregioner. På årets konferanse inviterer vi derfor også ledere innen elektrifisering, byutvikling, transportløsninger og teknologi til å dele konkrete løsninger på de store utfordringene i dag, og i morgen.

Konferansen arrangeres av Agder Energi, Kristiansand kommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. For første gang ønsker vi velkommen til Kilden Teater og Konserthus.