Arendalsuka: Energi Norge og Norsk Industri

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Elektrifisering som ny eksportindustri

Stort verdiskapingspotensial fra fremskyndet elektrifisering

Mer info:

Dato: 14.08.2019

Tid: 14.30 - 15.30
Lokasjon: Mør biffhus

Mer info.

De vedtatte klimamålene krever en rask grønn omstilling av verdensøkonomien. I Norge må vi halvere våre CO2-utslipp innen 2030, noe som vil kreve en høy grad av elektrifisering og utfasing av fossil energibruk. Elektrifiseringen er ikke bare en nødvendighet for å omstille økonomien, men også en mulighet til å skape grønn økonomisk vekst.

Som en del av prosjektet Fornybar og fullelektrisk har Energi Norge fått Menon Economics til å vurdere verdiskapingseffektene ved en satsning på elektrifisering av norsk økonomi. Med utgangspunkt i DNVs teknologiske fremskrivninger, har Menon identifisert behovet for forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet frem mot 2040, og da spesielt innen maritim sektor, kraftsystem og lufttransport.

I Arendal vil resultatene fra analysen bli presentert, og vi vil invitere til en diskusjon om hvordan politikerne kan legge til rette for en mer proaktiv grønn næringspolitikk, slik at verdiskapings- og eksportpotensialet i elektrifiseringsprosjektet kan utnyttes.

Opplegg:

  • Presentasjon av rapport
  • Korte innlegg
  • Panelsamtale