Standard Norge på Arendalsuka:

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

HVORDAN SIKRE SIRKULÆR RESSURBRUK FØR BATTERIBØLGEN TAR OSS?

Vi diskuterer hvordan FoU, industriaktører, standardisering, sertifisering og myndighetsregulering kan skape løsninger til beste for forretningen og miljøet.

Mer info:

Dato: 18.08.2019

Tid: 09.30 - 11.30
Lokasjon: UiA-teltet

Brukte bilbatterier – et avfallsproblem eller en materialressurs

Transportsektoren i Norge elektrifiseres. Dette er mest synlig ved at den fossilt drevne bilparken vår byttes ut med elektriske kjøretøy. Andre transportmidler – som ferger og fly – kommer raskt etter. I løpet av få år vil det komme store volumer med batterier til gjenvinning. Håndtert feil vil dette føre til ødeleggelse av natur grunnet stadig større uthenting av råstoffer som det allerede er stort press på. Håndtert riktig vil materialene i batteriene kunne gjenbrukes – og gjenbrukes. Avfall blir en ressurs. Dette oppnår vi ved å benytte prinsippene for sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi er i ferd med å få innpass i nær sagt alle sektorer, på nasjonalt, europeisk og globalt plan.

Hvordan bør sirkulær økonomi fungere

På dette morgenmøtet gir vi et innblikk i hvordan sirkulær økonomi bør fungere og hvordan merverdi og nye jobber vil kunne skapes. Dette vil vi eksemplifisere gjennom et svært aktuelt tema: Hvordan håndtere den nærmest eksplosive mengden med brukte bilbatterier slik at de forblir en ressurs – og ikke et miljøproblem?

Program

 • Hans Eric Melin, direktør i London-baserte Circular Energy Storage, innleder med et overordnet blikk på fenomenet sirkulær økonomi i industrien.
 • Lars Petter Maltby i Eyde-klyngen snakker om bedriftenes utfordringer og muligheter og hvordan materialene i batteriene kan gjenbrukes.
 • Christian Rosenkilde i Norsk Hydro presenterer deres strategi for resirkulering av batterier.
 • Benedikte Wrålsen ved Universitetet i Agder tar for seg pågående forskning og utvikling innenfor sirkulære forretningsmodeller.
 • Behovet for standardisering og andre viktige rammebetingelser trekkes fram avslutningsvis, og Standard Norges Knut Jonassen vil presentere nytt arbeid i ISO med internasjonale standarder for sirkulær økonomi.

Debatt

Avslutningsvis tar vi sirkulærdebatten med noen av innlederne, politikere, administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus og Siemens-direktør Bjørn Einar Brath.

Medvirkende

 • Hans Eric Melin, direktør, Circular Energy Storage
 • Bjørn Einar Brath, direktør Offshore Process Solutions, Siemens
 • Lars Petter Maltby, leder Eyde Innovation Centre, Eyde-klyngen
 • Christian Rosenkilde, chief engineer, Norsk Hydro
 • Benedikte Wrålsen, doktorgradsstipendiat, UiA
 • Jacob Mehus, administrerende direktør, Standard Norge
 • Knut Jonassen, prosjektleder, Standard Norge
 • Ruth Astrid Sæter, møteleder