Standard Norge på Arendalsuka:

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Mangfoldsledelse for innovasjon og verdiskapning

Hvordan kan standarden for mangfoldsledelse, NS 11201, være det verktøyet virksomheter trenger for å dra ut fordelene og styrkene som mangfoldet representerer?

Mer info:

Dato: 13.08.2019

Tid: 08.30 - 09.35
Lokasjon: UiA-teltet, Arendal

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn. Det er ikke et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette vil gjelde mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå.

Mangfold er en styrke for samfunnet, virksomhetene og den enkelte arbeidstaker, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Hvordan kan standarden for mangfoldsledelse, NS 11201, være det verktøyet virksomheter trenger for å dra ut fordelene og styrkene som mangfoldet representerer?

Regjeringens integreringsstrategi 2019-2022 sier blant annet at regjeringen vil styrke mangfoldsarbeidet i virksomheter. Mangfoldsledelse kan være ett av svarene for å få til dette i praksis, og i strategien står det også at regjeringen vil bidra til at standarden for mangfoldsledelse gjøres kjent og tas i bruk.

Å utvikle standarden har vært et nybrottsarbeid, også i internasjonal sammenheng. Det jobbes derfor nå for å se på mulighetene for å «eksporterer» den slik at det blir en internasjonale standard for mangfoldsledelse.

På frokostseminaret kan du høre mer om standarden og møte noen av de som har vært med på å lage standarden og noe som har erfaring med å bruke den.