Standard Norge på Arendalsuka:

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

SMART SAMSPILL FOR SMARTE SAMFUNN

ITS Norge, BuildingSmart Norge, Integra, Tekna og Standard Norge utfordrer politikere, kommuner og leverandører til å finne svarene på hvordan myndigheter og næringslivet i fellesskap kan utvikle de virkelig smarte byene og samfunnene.

Mer info:

Dato: 14.08.2019

Tid: 15.30 - 17.00
Lokasjon: Teltscenen Ferjekaia, Arendal

Mange sektorer og interessegrupper vil være med på det grønne skiftet, og mange byer og kommuner vil tilby innbyggerne smarte tjenester og løsninger. Over hele landet bygges det smart og smarte mobilitetsløsninger rulles ut. Men hvor smarte blir egentlig tjenestene dersom informasjonen ikke flyter sømløst mellom ulike systemer?

Kan en kommune kalle seg bærekraftig og smart om anskaffelsene baserer seg på løsninger som ikke snakker sammen? Hvordan legger kommunen til rette for en god dialog med sine leverandører?

Medvirkende

  • Paul Chaffey, Statssekretær, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Terje Lien Aasland, Andre nestleder, Næringskomiteen, Stortinget
  • Lisbeth Hammer Krog, Ordfører, Bærum
  • Marit Brandtsegg, Direktør transportavdelingen, Statens vegvesen
  • Harald Vaagaasar Nikolaisen, Administrerende direktør, Statsbygg
  • Lise Lyngsnes Randeberg, President, Tekna
  • Siri Vasshaug, Prosjektleder Smartere Transport, Nordland fylkeskommune
  • Jacob Mehus, Adm. dir., Standard Norge
  • Ruth Astrid Sæter, Møteleder