Arendalsuka

Vindkraft i Norge: Til lands, eller til havs?

Mer info:

Dato: 13.08.2019

Tid: 12.00 - 14.00
Lokasjon: MS Sandnes, Arendal

Påmelding

Johan Hustad, direktør NTNU Energi, og Nils Røkke, bærekraftdirektør SINTEF, presenterer en forksningsoppsummering rundt vindkraft til lands og til vanns (landvind og offshore wind – bunnfast og flytende). Både økonomiske, energimessige og miljømessige sider blir berørt – samt muligheter med tanke på næringsutvikling og arbeidsplasser.

Så slippes industrien, NGOer og politikere til for samtale rundt våre råd.

Arrangementet er rigget slik:

  1. NTNU og SINTEF presenterer forskning og råd basert på dette
  2. Panelsamtale med deltagere fra Industri
  3. Kort appell fra to NGOer
  4. Panelsamtale politikere

Kontaktpersoner er:

Anne Steenstrup-Duch, Kommunikasjonssjef SINTEF Energi, [email protected], +4790096295

Hege Tunstad, Kommunikasjonsansvarlig NTNU Energi, [email protected] +4792632103