Høydekonferansen 31. oktober - Sikkert arbeid i høyden

— Bransjen jeg jobber i kan bli bedre på kompetanse, risikovurdering og barrierekontroll for å hindre fallende gjenstander.

Kari Svendsbø er foredragsholder på Høydekonferansen 2019.

Aibel er en ledende leverandør til olje, gass og offshore vind markedet. De både designer, bygger, installerer og vedlikeholder for deres kunder.

Kari Svendsbø er HMSS leder i Aibel med 20 års erfaring fra bransjen.

— Jeg jobber aktivt i egen bedrift og for industrien med ønske om å få varig HMSS forbedring, forteller hun.

Utenom jobb går fritiden til familen og venner.

— Jeg har små barn, så jeg prøver å tilbringe mest mulig tid med dem når jeg ikke er på jobb.

Kari Svendsbø har deltatt på Høydekonferansen to ganger tidligere. Dette var da konferansen var i Åndalsnes.

— Jeg husker mange gode innlegg og presentasjoner som gir inspirasjon til forbedring.

— Hva er din forventning til årets Høydekonferanse?

— Min forventing er å få god erfaringsoverføring fra andre bransjer, bedrifter og myndigheter.

— Hva kan bransjen bli bedre på med tanke på sikkert arbeid i høyden?

— Bransjen jeg jobber i kan bli bedre på kompetanse, risikovurdering og barrierekontroll for å hindre fallende gjenstander. Via erfaringsoverføring, læring og tiltak kan vi bli bedre.

Du treffer Kari Svendsbø og mange andre på Høydekonferansen den 31. oktober.