Annonsørinnhold: Høydekonferansen 31. oktober - Sikkert arbeid i høyden

Hvordan sikre høyt HMS-nivå når oljeselskapene har gjennomført store kostnatskutt og det er mangel på relevant arbeidskraft

Bjørn M. E. Jacques er foredragsholder på Høydekonferansen 2019.

Bjørn M. E. Jacques jobber som fagansvarlig Tilkomstteknikk i KAEFER Energy.

— Jeg er opptatt av sikkerhet innen arbeid og redning i høyden, både industrielt, men også i fjellredningstjenesten, forteller han.

På fritiden er han aktiv innen fjellredningstjenesten, fjellklatring, jakt og fiske.

— Og helst sammen med ungene.

— Har du deltatt tidligere på Høydekonferansen?

— Ja, opptil flere ganger. Høydekonferansen er alltid et arrangement jeg prioriterer å delta på.

— Hva er din forventning til Høydekonferansen 2019?

— Jeg forventer relevant erfaringsdeling på tvers av de ulike fagene og bedriftene som driver med arbeid i høyden, onshore og offshore.

— Hva kan bransjen bli bedre på med tanke på sikkert arbeid i høyden?

— Bransjen kan bli bedre når det gjelder fokus på kvalitet og økt vernenivå i alle ledd, spesielt i planleggings og bestillingsfasen.

På Høydekonferansen 2019 vil Bjørn dele sine tanker rundt det å sikre høyt HMS-nivå når oljeselskapene har gjennomført store kostnadskutt og det er mangel på relevant arbeidskraft.