Annonsørinnhold:
Høydeko
nferansen 31. oktober - Sikkert arbeid i høyden

— Jeg håper at SfS BA kan bidra til å gjøre en forskjell slik at enda noen fler kommer hele hjem fra en arbeidsdag i byggenæringen.

Lene Jønsson skal holde foredrag på Høydekonferansen 2019.

Lene Jønsson er daglig leder i Samarbeid for Sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). Hun kommer fra stillingen som leder HMS og entreprenørskolen i EBA, hvor hun har vært i 12 år.

— Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er under etablering, forteller hun. SfS BA er et bransjeinitiativ hvor hele næringen – på tvers av fag og gjennom hele næringskjeden – sammen skal jobbe med ulike tiltak for å nå målet om null dødsulykker og alvorlige hendelser i bygge- og anleggsnæringen. Jeg håper at SfS BA kan bidra til å gjøre en forskjell slik at enda noen fler kommer hele hjem fra en arbeidsdag i byggenæringen.

— Hva driver du med på fritiden?

— Jeg er veldig glad i å reise. Og så går jeg gjerne tur i fjell og mark. Vi har hytte i Trysil, som vi bruker hele året.

Lene Jønsson har ikke deltatt på Høydekonferansen tidligere, men gleder seg til å formidle hva SfS BA er, og hva de skal jobbe med.

— Hva kan bransjen bli bedre på med tanke på sikkert arbeid i høyden?

— Det er vel her som for andre områder, forbedringspotensialet er stort i både planlegging og utførelse.