Brannsikkerhetskonferansen 2019

Mer info:

Dato: 22/05/2019-23/05/2019
Lokasjon: Clarion Hotel Stavanger Arne Rettedalsgata 14 Stavanger

Påmelding

  • Er du forberedt på neste store katastrofe?
  • Hva har vi lært av tidligere branner?

På Brannsikkerhetskonferansen vil vi se på konsekvensene av en katastrofebrann, og hvilke tiltak vi kan ta for å redusere risikoen for dette.

På konferansen vil vi invitere politikere, myndigheter, næringsliv og akademia for å dele erfaringer.

Vi ønsker å samle gode krefter som kan bidra til å løfte debatten opp på samfunnsagenaen.

Konferansen arrangeres av Brannfaglig Fellesorganisasjon, Norges største organisasjon for brannsikkerhet.

Vi sees!

Programkomité

  • Hugo Haug, Leder BFO/brannteknisk rådgiver og fagansvarlig Omsorgsbygg
  • Torgrim Log, Rådgiver, Equinor
  • Charlotte S. F. Søraas, Advisor, NHO
  • Frode Strøm, Avdelingsleder, brannforebyggende avdeling Rogaland Brann og Redning IKS
  • Hans Kristian Madsen, Fagdirektør, DSB
  • Chul Christian Aamodt, Adm. dir. enerWE