Europower Partnerwebinar

Effektiv administrasjon og markedsføring av konferanser

Dato: 26.11.2021.

Europower Partner* har siden 2014 løftet frem en rekke fysiske og digitale møteplasser.

Mer info:

Dato: 26.11.2021

Tid: 12.00 - 13.00

Sted: Webinar

Påmelding

Sammen med en bred energibransje har vi etablert en metodikk for å strømlinjeforme adminstrasjon og markedsføring av konferanser.

Målet vårt har vært å automatisere repeterende oppgaver, slik at våre ansatte kan jobbe med de mer spennende og krevende oppgavene i forbindelse med konferansegjennomføringen.

Vi kaller det for Europower-metoden.

Nå skal vi dele våre erfaringer med dere!

*Europower Partner hadde tidligere navnet enerWE Partner.