Annonse

HMS-konferansen 2019

14. - 15. mai, Clarion Hotel Stavanger

cInspirere, dele og lære – kultur i fokus

Mer info:

Dato: 14.-15. mai 2019
Lokasjon: Clarion Hotel Stavanger

Påmelding

I 2014 vedtok styret i Energi Norge en visjon om null skader og et mål om 15 prosent årlig reduksjon i skadetallene. Kraftnæringen preges fortsatt av høye skadetall og arbeidsulykker som fører til dødsfall. Nullvisjonfilosofi baserer seg på tanken om at alle ulykker kan forebygges – om ikke på kort, så på lang sikt. I arbeidet med å hindre ulykker og skader, må bedriften derfor ha fokus på at alle ansatte, inkludert toppledelse, må involveres, ledere må kommunisere om sikkerhet med sine ansatte, det må etableres en sikkerhetskultur i bedriften og kontinuerlig forbedring handler om å lære av uønskede hendelser.

HMS-konferansen 2019 vil sette fokus på kultur og deling av kunnskap. Bransjen er i rask endring. Det er mange som står midt oppe i prosesser med sammenslåinger og effektivisering, da er det lett å miste noe av fokuset på sikkerhetsarbeidet. Ved å skape sikkerhet gjennom kulturen med oppslutning som bygger på indre motivasjon i fellesskap med alle i organisasjonen, blir HMS en bærebjelke som står stødig gjennom endringsprosessene. En god sikkerhetskultur må også være en læringskultur. Når skader og ulykker forekommer er det en mulighet til å lære og bli bedre til å unngå disse i fremtiden. Like viktig som ulykker og skader er hendelser med potensiale for stort skadeomfang, men som endte godt. For å lære av slike hendelser er det viktig at alle sider ved saken kommer frem, i tillegg må hendelsen granskes i ettertid slik at årsaken til hendelsen kommer frem. "Lessons Learned" fra slike granskinger er skapt for deling. Vi må bruke disse til å lære av hverandre slik at alle kommer like hele hjem fra jobb.

Hva får du kunnskap om:

 • HMS-status i bransjen, benchmarking 2018
 • Visjoner og KPI-målinger
 • Arbeidsmiljø/vernetjenesten
 • Kultur i fokus - ta de rette valgene
 • Livreddende regler
 • "Lessons Learned" - foredrag fra aktuelle hendelser

Hvem er det for:

 • Leder og mellomledere
 • HMS-ledere
 • HR - personell
 • Verneledere
 • Verneombud
 • Prosjektledere og bedriftshelsetjenesten.