DLE-konferansen

16.-17.september, Clarion hotel & Congress på Gardermoen

DLE - under og etter korona

Mer info:

Dato: 16. sep 2020- 17. sep 2020

Sted: Clarion hotel & Congress på Gardermoen

Mer informasjon og påmelding

Hold av dato for DLE-konferansen som avholdes fysisk på Gardermoen 16. og 17. september. Det legges tilrette for gode smittevernstiltak i henhold til myndighetenes retningslinjer. Det vil også være mulig å delta på konferansen digitalt via streaming. Energi Norge og DSB ønsker velkommen til årets viktigste møteplass for Det lokale eltilsyn og sakkyndige selskap. DLE-konferansen skal være på høyde med utviklingen og gi ny kunnskap og inspirasjon til deltakerne. Konferansen vil ta for seg DLE sitt arbeid og myndighetsutøvelse under og etter koronakrisen. Hva er resultatene av endret fokus på tilsynsoppgavene?

I tillegg til de vanlige temaene rundt teknikk, regelverk, kompetanse, forvaltningsmessige forhold og instrukser, vil det i år bli satt opp en post der vi utfordrer DLE og sakkyndige selskap til å sende inn aktuelle problemstillinger som kan drøftes og besvares av et ekspertpanel under konferansen. Vi håper også og kunne presentere ny ledelse i DSB!

Programmet vil legge vekt på krav og forventninger til DLE-arbeidet og myndighetsutøvelsen i den dagsaktuelle situasjonen, og presentere tanker og forslag til ny instruks tilpasset dagens krav.

Hva får du kunnskap om?

  • Tekniske avklaringer og bruk av AMS-data i tilsynsarbeid
  • Kompetanse og opplæring
  • A-Krim
  • Forståelse og konkretisering av regelverk
  • Resultatrapportering 2019
  • Instruks 2021

Hvem er det for?

Daglig ledere i nettselskapene, ledere av og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper og representanter fra andre tilsynsetater.