Elmåledagene 2020

Thon Hotel Arena, Lillestrøm 12.-13. november

Elmåling og måleverdiene digitaliseres – Erfaringer med AMS og strålingsfare

Mer info:

Dato: 12. 13. november 2020

Sted: Thon Hotel Arena

Mer info og påmelding

Energi Norge har i samarbeid med REN AS gleden av å invitere til Elmåledagene 2020 på Thon Hotell Arena på Lillestrøm 12. og 13. november 2020.

Innføringen av AMS-målere er nå så godt som sluttført. Data fra måleren gir mange nye spennende muligheter for nettdrift og kundebehandling. Disse områdene vil nå komme på et helt annet nivå enn vi har vært vant til. Kreativiteten hos nettselskapene er stor. På Elmåledagene 2018 hørte vi om hvordan data fra målerene kunne brukes til å få verifisert korrekt målerkobling, fra kontorpulten.

På agendaen i år er det innlegg om hvilke muligheter markedsaktørene har ved å benytte måledataene for aksjoner i kraftmarkedet.

Utvikling av nye tjenester og produkter er også på programmet. Vi får også høre om mer kundenytte gjennom at kundene nå får tilgang til måleverdiene gjennom egen utgang på måleren, som kan brukes både til å følge eget forbruk online, og ikke minst til å styre egne laster.

Hva får du kunnskap om?

  • Hva skjer med nettnytte?
  • Elhub Status etter 1 års drift
  • Plusskunder
  • Status for stikkprøveordningen
  • Status på Clean-up
  • Ulike måletekniske tema.

Målgruppe:

Alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere og kvalitetssikring av måleverdier hos nettselskapene, beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører.

Konferansen arrangeres i samarbeid med: