Enfo Fleksibilitetsseminar 2020

Bli med på dette spennende dypdykket i fleksibilitetsmarkedet. Møt flere av aktørene og premissgiverne og bli kjent med aktuelle prosjekter!

Enfo ønsker velkommen til et digitalt fleksibilitetsseminar der vi ønsker å dele kompetanse, erfaringer, informasjon og fremtidsutsikter for forbrukerfleksibilitet som en del av morgendagens energisystem!

Mer info:

Dato: 23. juni 2020

Tid: 12.00 - 14.30

Sted: Webinar

Alle med interesse for å lære mer om teknologien bak, forretningsmodeller for fleksibilitet og markedsutsikter er hjertelig velkommen! Denne invitasjonen går ut til en rekke aktører: store energiforbrukere, strømleverandører, nettselskap, relevante teknologiselskap og andre aktører med interesse av hva som skjer i bransjen.

Som teknologileverandør til denne bransjen opplever vi i Enfo at det er behov for å samle hodene til de mest sentrale aktørene for å sammen finne de beste løsningene. Vi håper at dette seminaret vil kunne bidra til å skape et fora der vi går sammen for å skape gode løsninger for morgendagens energisystem.

Vi har fått flere spennende aktører til å innta den digitale scenen og fortelle om hva de tenker rundt forbrukerfleksibilitet.

Disse selskapene møter du

Statnett SF er ansvarlige for systemdriften i Norge. De kjører en rekke spennende prosjekter og de skal dele sine tanker om forbrukerfleksibilitet, verdien av forbrukerfleksibilitet og snakke litt om deres planer fremover for bedre tilrettelegging av forbrukerfleksibilitet i sine balansemarkeder.

NODES er en uavhengig markedsoperatør av lokale markedsplasser for handel av fleksibilitet. NODES har utviklet et innovativt, integrert markedsdesign som muliggjør det grønne skiftet og en høyere andel av fornybar kraft i systemet. NODES vil presentere sin spennende reise på seminaret og dele sine tanker om fleksibilitetshandel og hvordan de jobber med de ulike aktørene og regulatorer i prosjekter i inn og utland.

THEMA Consulting Group er et anerkjent og mye brukt konsulenthus innen energibransjen. De sitter med tanker og kunnskap om hvordan kraftbalansen, priser og roller vil utvikle seg over tid. De kjenner godt til de ulike utfordringene man har i nettet. Disse betraktningene kan bidra til å vurdere verdien av forbrukerfleksibilitet.

Troms Kraft Nett er en sentral aktør i nord og de har et stort kraftnett. De kjører nå et ENOVA-støttet prosjekt på Senja, hvor en raskt voksende havbruksnæring skaper utfordringer for nettet. Troms Kraft Nett skal presentere sitt Smart Senja-prosjekt. Støttet av ENOVA skal de samarbeider med teknologileverandører, lokal næring og lokale husstander for å levere et smartere nett. De vil også dele sitt syn på forbrukerfleksibilitet, hvilke barrièrer de ser og hva de gjør som nettselskap for å ruste seg for et fremtidig energisystem.

Enfo AS er et av Norges ledende selskaper innen forbrukerfleksibilitet. Enfo leverer systemer og teknologi til aktører som ønsker å innta en aggregatorrolle i kraftsystemet. Som aggregator kan man tilby forbrukerlaster inn mot flere markeder, være seg lokal markedsplass for fleksibilitet eller systemansvarliges balansemarkeder, med Enfos teknologi kan man også redusere energikostnader ved å redusere effekttopper. Enfo presenterer seg og gir en oppdatering rundt aktuelle prosjekter.

Disse personene vil du møte (og kanskje enda flere):

  • Kenneth Juul, salg- og markedsansvarlig i Enfo
  • Victoria Fearnley Landmark, daglig leder Enfo AS
  • Kari Dalen, Seniorrådgiver, Statnett
  • Hallstein Hagen, Seniorkonsulent, NODESMarket
  • Kristine Fiksen, Partner, THEMA Consulting Group
  • Arndt von Schemde , Partner, THEMA Consulting Group
  • Trond Are Bjørnvold, Avdelingssjef, Troms Kraft Nett
  • Julien Moisan, prosjektleder, Troms Kraft Nett/Smart Senja