energiWEBINAR fra Bouvet:

Gratis frokostseminar: Få kontroll og hold deg oppdatert på Office 365 i en annerledes tid

Mer info:

Dato: 27. mai 2020

Varighet: 1 1/2 time

Pris: Gratis

Påmelding

Korona-krisen har satt fart på digitaliseringen og gjort videomøter i Teams vanlig. Brukerne har måttet hoppe på i fart med lite opplæring og i mange tilfeller med få retningslinjer for bruk.

I tillegg fortsetter Microsoft å lansere ny funksjonalitet i raskt tempo, og til og med ennå raskere ifm. med Covid-19 for å kunne støtte alle behovene som har dukket opp.

I dette frokostseminaret ser vi på erfaringene fra "hasteinnføring" av Teams, hvordan man skal rydde, strukturere og effektivisere i etterkant, samt de viktigste nyhetene som har kommet den siste tiden. I tillegg får vi besøk av NVE som forteller om hvordan de har håndtert dette.

Agenda

09.30-09.40: Velkommen m/Tore Hovemoen, Bouvet. Tore ønsker velkommen til nok et frokostseminar, denne gang digitalt.

09.40-10.00 Hva er nytt i Office 365 m/Bjørn-Ove Indrøy, Bouvet. Det strømmer på med ny funksjonalitet i Office 365, og nå på grunn av Covid-19 i enda større tempo enn normalt. Det er krevende å følge med på alt som skjer, og derfor holder vi dette faste innslaget hvert halvår. Dere får de viktigste nyhetene den siste tiden presentert samlet.

PAUSE

10.10-10.30 Utrulling av Microsoft Teams i full fart hos NVE m/ Trond Hatleberg og Siri Slettvåg , NVE.

NVE skulle etter planen rulle ut Office 365 og Microsoft Teams kontrollert og stegvis, men så traff pandemien oss. Trond og Siri forteller om hvordan de måtte forsere prosjektplanen og innføre Microsoft Teams i full fart. Hør hvilke konsekvenser det hadde for utrullingen og hvordan de håndterte dette.

PAUSE

10.40-11.00 Hva må gjøres nå for å utnytte digitaliseringsmomentet? m/ Bjørn-Ove Indrøy, Bouvet.

Det er tatt store digitale steg i denne perioden vi har vært gjennom – hva skal til for å lykkes også i fortsettelsen? Vi ser på erfaringene fra «hasteinnføringen» av Office 365 og Microsoft Teams, og ser på hvordan man skal rydde, strukturere og effektivisere i etterkant.

11.00-11.15 Kort om kurstilbudet rundt Office 365 m/ Reidar Skarstein Schei, Bouvet. Det er mye å ta innover seg for brukere når de nå har fått en helt ny samarbeidsplattform, og de har sannsynligvis behov for å lære seg mer om løsningene i Office 365. Reidar forteller om hva vi kan tilby av ulike opplæringsaktiviteter og kurs.

NB! Frokostseminaret kjøres digitalt og ikke på Majorstuen som vi normalt gjør.