Høydekonferansen - Digital møteplass

Samling nummer 5 av 6: 22. januar 2021

Høydekonferansen har siden 2007 samlet næringen til spennende foredrag og diskusjoner rundt tematikken ”sikkert arbeid i høyden”.

Mer info:

Dato: 22.01.2021

Tid: 11.00 - 12.00

Sted: energiWEBINAR

Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

Myndighetene inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.

I 2020 møtes vi ikke fysisk på et konferansehotell, men vi setter i stedet opp en serie med live webinarer med diskusjoner og faglige foredrag fra aktører i bransjen.