Nærmere realisering av havvind i Norge!

Industry meets Science – en møteplass for næringsliv og FOU miljø innen vindkraft.

12. juni 2020 informerte OED om åpning av to havområder for utbygging av vindkraft; Utsira Nord og Sørlige Nordsjøen II. Dette betyr at aktører fra og med 01.01.2021 kan søke om konsesjon for utbygging av havvind i Norge.

Mer info:

Dato: 22.09.2020

Tid: 12.00 - 14.00

Sted: Scandic Lerkendal hotell og Webinar

Påmeldingsfrist: 18. september.

Arrangementet er gratis!

For deltakere som ikke deltar fra Scandic Lerkendal, men via stream vil lenke bli sendt ut på epost.


På grunn av COVID-19 situasjonen er det begrenset plass, men seminaret vil også bli streamet.

Påmelding

Til sammen byr de to områdene på muligheter for utvikling av inntil 4500 MW havvind med både flytende og bunnfast teknologi.

En vellykket utbygging av områdene krever kompetanse og kunnskap for å sikre økt verdiskapning for denne industrien i Norge, og forskning vil være et av verktøyene for å oppnå dette.

Vi arrangerer dette seminaret i Trondheim tirsdag 22. september 2020 på Scandic Lerkendal hotell, seminaret vil også bli streamet.

Program

12:10 Velkommen og introduksjon av programmet
Møteledere: Vegard Saur, Windcluster Norway og Hans C. Bolstad, SINTEF Energi

12:15 Hva er EUs strategi knyttet til offshore vind?
John Olav Tande, sjefforsker, SINTEF Energi

12:35 Hva må til for at Norge skal lykkes med land- og havvind?
SINTEFs planer knyttet til søknad om nytt forskningssenter innen onshore og offshore vind.John Olav Tande, sjefforsker, SINTEF Energi

12:50 Digital tvilling – hvordan kan dette brukes til å forbedre driften av et vindkraftanlegg?
Professor Trond Kvamsdal, NTNU

13:05 Bygging av en modellvindpark for forskning og utdanning– Kort presentasjon av en søknad om infrastrukturmidler som er under utarbeidelse.
Hans Christian Bolstad, senior prosjektleder, SINTEF Energi

13:15 Lunsj med mulighet for spørsmål og diskusjon

14.00 Møteslutt

Påmelding