Standard Morgen: Cybersikkerhet og personvern i krisetider – er truslene de samme?

Mange av truslene som har blitt rapportert under koronapandemien, er de samme som før, men det rapporteres om flere digitale angrep som er mer målrettede og avanserte. Vi kjenner noen av utfordringene, men hva er løsningene, har vi verktøykassen og hvem kan bidra? Standard Norge inviterer til frokostmøte tirsdag 27. oktober om informasjonssikkerhet, cybersikkerhet og personvern.

Mer info:

Tid: 27. oktober kl. 0830 – 1100
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til dem som melder seg på)

Påmelding

Et trygt digitalt samfunn innebærer at vi må drive forebyggende arbeid mot digitale hendelser som truer sentrale samfunnsfunksjoner og verdiskapingen i Norge. Et lite land som Norge kan derimot ikke løse slike utfordringer alene. Cybersikkerhet i praksis innebærer behov for tversektorielt samarbeid, også over landegrensene. Et eksempel er internasjonalt samarbeid for læring og utveksling av erfaringer som vil bidra til et sikrere og mer robust digitalt samfunn. Standardiseringen er en arena for å få til slikt samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

Cybertrusler utgjør en stor risiko for mange virksomheter. Å sikre verdier, leveranser og informasjon, og samtidig ivareta krav til personvernet stiller store krav til robuste IKT-systemer. Alle virksomheter må starte i riktig ende med å demme opp for mulige cyberangrep ved å innføre tiltak for sikring, måling og forbedring.

Undersøkelser viser at vi har store nasjonale utfordringer med tanke på å utdanne og rekruttere tilstrekkelig antall eksperter på IT-sikkerhet. Norge har i den sammenheng tatt initiativ til et nytt prosjekt med «Cyber training and education» i ISO for å styrke utdanning av ulike fagpersoner som kan bidra til å tette gapet.

Når det blir utarbeidet standarder vil kravene, som bygger på beste praksis bli samlet, nedfelt og gjort tilgjengelig for alle. Dette igjen vil gi økt pålitelighet, forutsigbarhet og redusert risiko.

Meld deg på frokostmøtet slik at du kan få høre mer om dette.

Se program her.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggene #Cybersikkerhet og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.