Standard Morgen

Standard Morgen: Hvordan kan vi ta vare på våre nasjonale vannressurser?

Hvordan kan nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for vann bidra til vern av vannrelaterte økosystemer i naturen? Velkommen til digitalt frokostmøte på Teams 9. juni!

Mer info:

Dato: 9. juni

Tid: 08.30 - 11.30

Sted: Webinar

Påmelding

Rent vann har vi gjerne tatt for gitt i Norge, men i den senere tid har vi også her til lands blitt mer oppmerksomme på at rent vann er en ressurs vi må ta særlig godt vare på. Tilgang på vann er helt avgjørende for bærekraftig utvikling. Dette understrekes i FNs bærekraftsmål nr. 6 «Rent vann og gode sanitærforhold». Målet handler blant annet om å sikre bærekraftig vannforvaltning og bedre vannkvaliteten. Vann er også sentralt for bærekraftsmål 15 «Liv på land». Her handler det blant annet om å sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer.

Heldigvis finnes det en rekke standarder som hjelper både offentlige og private aktører til å ta vare på vannressursene våre og bidrar til å nå sentrale bærekraftsmå[email protected]