Standard Morgen: Innovativ sirkulær økonomi

Dato: 2. september

Mer info:

Dato: 2. september 2020

Tid: kl. 0830 – 1030

Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Mer informasjon og påmelding

Vi inviterer til frokostseminar 2. september 2020 om hvordan sirkulær økonomi kan bidra til et smartere samfunn. Du vil blant annet få høre mer om det internasjonale standardiseringsarbeidet på området og de ISO-standardene som er under utvikling. Norske eksperter som er engasjert i arbeidet, vil se på sammenhengen mellom sirkulær økonomi og innovasjon.

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Det skal i den sammenheng utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, og med dette frokostmøtet ønsker vi å bidra med viktig kunnskap inn i dette arbeidet.

Internasjonalt har det vært stor oppmerksomhet og diskusjon rundt fordeler ved sirkulær økonomi, og effektiv utnyttelse av ressurser står høyt på EUs politiske agenda. Frokostmøtet vil vise hvordan felles internasjonale standarder for sirkulær økonomi, sammen med bevisst satsing på innovative løsninger, vil kunne hjelpe oss til bedre å håndtere globale utfordringer knyttet til mangel på ressurser og klimaendringer.

Se programmet her!

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.