Standard Morgen:

Standard Morgen: Lansering av veiledning til NS 3720 Metode for klimagassberegninger for bygninger

Dato: 2. februar 2021.

Mer info:

Tid: 2. februar 2021 kl. 0830 – 1000
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Påmelding

Standard Norge inviterer til frokostmøte 2. februar hvor en ny veiledning til standarden NS 3720, blir lansert. MåleSt med veiledningen er primært å få byggherrer til å bruke NS 3720 for å identifisere klimagassutslipp i byggeprosjekter, og danne beslutningsgrunnlag for tiltak som reduserer disse.

Standarden ble lansert høsten 2018. Formålet med NS 3720 er å standardisere klimagassberegninger for bygg. Klimagassberegningene benyttes til dokumentasjon og bistand i beslutningsprosesser. NS 3720 kan anvendes til å beregne klimagassutslipp knyttet til livsløpet til en hel bygning eller deler av en bygning, og til deler av livsløpet til bygningen eller bygningsdelen. Omfanget av klimagassberegningen skal baseres på oppdragets formål og andre spesifikasjoner fra oppdragsgiver.

På frokostmøtet vil Eivind Selvig, som er leder av komiteen som har utarbeidet standarden, gi en kort orientering om historien bak standarden og gå igjennom hovedprinsippene. Kristine Kolshus fra Statsbygg vil orientere hvordan en byggherre kan forbedre et nybyggs klimafotavtrykk ved bruk av NS 3720 og veiledningen. Til sist på programmet vil Trine D. Pettersen fra Byggvareprodusentenes forening presentere den nye veiledning til standarden.

Se programmet her.

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth per e-post.