energiWEBINAR:

Standard Morgen: Miljøledelse – trinn for trinn

Vi inviterer til frokostmøtet 21. april der du vil få informasjon om hvorfor det er så viktig å ha et miljøledelsessystem basert på ISO 14000 på plass og litt om hvordan dette kan innføres trinn for trinn.

Mer info:

Tid: 21. april 2021 kl. 0830-1040
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)


Påmelding

Miljøledelse brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø, og flere og flere organisasjoner krever nå at deres leverandører har et internasjonalt anerkjent ledelsessystem som baserer seg på ISO-standarder.

Kravene til miljøledelse er gitt i en serie med standarder, omtalt som ISO 14000-serien. Nå har vi fått et nytt tilskudd til serien, ISO 14005, som gjøre det enklere å jobbe med miljøledelse og legger opp til en trinnvis innføring. I tillegg har standarden for miljøkommunikasjon, ISO 14063, fått en oppdatering.

Det er den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 207 Environmental Management med sine 85 medlemsland som utvikler standardene for miljøledelse. Disse standardene kan knyttes direkte til arbeidet med FNs bærekraftsmål og pekes på av EU i implementeringen av New Green Deal.