Standard Morgen: NORSOK N-004 Design of steel structures

Standard Norge inviterer til frokostmøte 20. april hvor den nye utgaven av NORSOK N-004 blir gjennomgått. Målet med frokostmøtet er å sikre at alle brukerne av standarden har en god forståelse av gjeldende krav og anbefalinger. Det oppfordres til å sende inn spørsmål på forhånd som vi kan besvare i møtet.

Mer info:

Tid: 20. april 2021 kl. 0830 – 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)
Møtespråk: Norsk

Påmelding

NORSOK N-004 er revidert og den ble publisert i januar 2021. Målet med standarden er å definere tekniske krav og gi retningslinjer for design av stålkonstruksjoner.

På frokostmøtet vil representanter fra ekspertgruppen gi en kort orientering om de viktigste endringene i standarden fra 2013 til denne nye utgaven. Det er satt av tid til spørsmål på slutten av møte. Det er ønskelig om flest mulig sender inn spørsmål på forhånd slik at ekspertgruppen kan gjøre forberedelser, men det vil også være mulig å stille spørsmål direkte under frokostmøtet.