energiwebinar:

Illustrasjonsbilde: Oseberg C
Illustrasjonsbilde: Oseberg C

Standard Morgen: Ny revisjon av NORSOK Z-015 Midlertidig utstyr

Mer info:

Tid: 11. mars 2021 kl. 0830 – 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)
Møtespråk: norsk

Se program og påmelding

Standard Norge inviterer til frokostmøte 11. mars hvor en ny utgave av NORSOK Z-015 blir lansert. Målet med frokostmøte er å sikre at alle brukerne av standarden har en enhetlig forståelse av gjeldende krav og anbefalinger. Det oppfordres til å sende inn spørsmål på forhånd som vi kan besvare i møtet.

En ny revisjon av NORSOK Z-015 ble publisert på slutten av 2020. Målet med standarden er å definere de tekniske og sikkerhetsrelaterte minstekravene til midlertidig utstyr som brukes på innretninger (faste og flyttbare) på norsk kontinentalsokkel. Dette inkluderer verifisering av design, testing, sertifisering og vedlikehold av det midlertidige utstyret.

På frokostmøtet vil representanter fra ekspertgruppen gi en kort orientering om hensikten med standarden og gå igjennom de viktige endringer fra 2012-utgaven til denne nye 2020-utgaven. Det vil også bli informerte om overgangstid og regelverk. Det er satt av tid til spørsmål på slutten av møte. Det er ønskelig om flest mulig sender inn spørsmål på forhånd slik at ekspertgruppen kan gjøre litt forberedelser, men det vil selvsagt også være mulig å stille spørsmål direkte under frokostmøtet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Innsending av spørsmål

Det er satt av god tid til spørsmål. Spørsmål som er sendt inn på forhånd vil bli prioritert. Send spørsmål på e-post til Stian Sjølie med emne ‘spørsmål til frokostmøte’. Spørsmål må sendes inn senest fredag 19. februar.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth eller Stian Sjølie per e-post.