enerWE Communication Conference 2019

Konferanseprogram

Mer info:

Dato: 14.05.2019

Tid: 09.00
Lokasjon: DNV GL, Høvik

Påmelding

 • 09.00: Åpning av konferansen v/Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør, enerWE og Chul Christian Aamodt, Adm. dir. enerWE
 • 09.15: Strategisk kommunikasjon rundt «Energy Transition» – fra kampanje til samfunnsdebatter og forretningsmuligheter v/Ulrike Haugen, Chief Communications Officer, DNV GL
 • 09.45: Oljenæringen – verdiskaper og sysselsetting v/Kristin Færøvik, Adm. dir. Lundin Norway
 • 10.15: Transformasjon og kommunikasjon på norsk sokkel v/Rannveig Sofie Stangeland, VP Communication Development and Production, Norwegian Continental Shelf, Equinor
 • 10.45: Minglepause, besøk av utstillere og nettverksbygging
 • 11.15: TBA
 • 11.45: Hva er egentlig i ferd med å skje på norsk sokkel? Er alle de store oljeselskapene på vei vekk – og hvem er de nye som kommer? v/Ulf Rosenberg
 • 12.15: Paneldebatt: Alle energiformer møter motstand. Taper en bred energibransjen samfunnsdebatten?Panel: Tord Lien, Regionsdirektør, NHO Trøndelag, Christina Søgård, Kommunikasjonsdirektør, Energi Norge, Tommy Hansen, Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon, Norsk olje og gass , Gard Michalsen, Adm. Dir og Ansvarlig redaktør, E24 og Anders Lie Brenna, Ansvarlig redaktør, enerWE.
 • 13.00: Lunsj, besøk av utstillere og nettsverksbygging
 • 14.00: Hvordan en felles bransje kan kommunisere Norge som en energinasjon for fremtiden? v/Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister
 • 14.30: Fornuft og følelser i fornybarverdenen v/Julie Wedege, VP Head of public Affairs, Statkraft
 • 15.00: Paneldebatt: Hva skjedde egentlig i ACER-debatten? v/Anders Bjartnes, redaktør i Energi og Klima og redaktør for Norsk Klimastiftelses publikasjoner, Anne Therese Gullberg, Einar Wilhelmsen, Fagansvarlig energisystemer, ZERO og Andes Lie Brenna, Ansvarlig redaktør, enerWE.
 • 15.30: Minglepause, besøk av utstillere og nettverksbygging
 • 16.00: Hva innebærer det at folk flest ikke vet hva CCS betyr? v/Torund Bryhn, Researcher & Writer, Beyond Acronyms Project
 • 16.30: Hvordan kan NRK og tradisjonelle energibransjer kommunisere relevante budskap til den oppvoksende generasjonen? v/Natasha Sayer, Executive Producer, NRK Super/NRK Humor
 • 17.00: Oppsummering av konferanse v/Chul Christian Aamodt, adm. dir. enerWE
 • 17.05: Minglepause, besøk av utstillere og nettverksbygging
 • 18.00: Festmiddag

Programkomité