Høydekonferansen 31. oktober - Sikkert arbeid i høyden

Er helsebetinget skade og sykdom en glemt risiko innen tilkomstteknikk?

Eva Hølmebakk er foredragsholder på Høydekonferansen

Eva Hølmebakk Jobber i Petroleumstilsynet med organisatorisk arbeidsmiljø. Her følger hun opp entreprenørbedrifters styring av HMS innen olje-og gassnæringen.

— Hva driver du med på fritiden?

— Da er jeg på tur i skog og mark med hunden min.

Eva Hølmebakk har ikke tidligere deltatt på Høydekonferansen, men hun har store forventninger til årets konferanse.

— Jeg forventer å høre innlegg som gjør meg bedre i stand til å gjøre jobben min og forstå TT-bransjens utfordringer.

— Hva kan bransjen bli bedre på med tanke på sikkert arbeid i høyden?

— Bransjen kan bli bedre på å forstå arbeidsmiljørisiko knyttet til de områdene de utfører arbeid i.

Du treffer Eva Hølmebakk og mange flere på Høydekonferansen 2019.