Konferanse og utstilling:

HMS-konferansen 2020

Konferansen er utstatt

Alle skal trives på jobb og komme hele og glade hjem

Fornybarnæringen har satt seg ambisiøse mål gjennom nullvisjonen som ble vedtatt av styret i 2014. Resultatene for næringen er ikke i samsvar med målsettingene, og ser ut til å ligge stabilt på det som karakteriseres som "sikkerhetsplatået". For å få næringen under dette platået peker ekspertene på viktigheten av dedikert ledelse. I arbeidet med å hindre ulykker og skader, må bedriften derfor ha fokus på at alle ansatte, inkludert toppledelse må involveres. Ledere må kommunisere om sikkerhet med sine ansatte, det må etableres en sikkerhetskultur i bedriften og kontinuerlig forbedring handler om å lære av uønskede hendelser.

På konferansen utfordrer vi lederne i bransjen til å fortelle hvordan de systematisk arbeider for å fremme god HMS-kultur i sine selskaper.

En god sikkerhetskultur må også være en læringskultur. Når skader og ulykker forekommer er det en mulighet til å lære og bli bedre til å unngå disse i fremtiden. Like viktig som ulykker og skader er hendelser med potensiale for stort skadeomfang, men som endte godt. For å lære av slike hendelser er det viktig at alle sider ved saken kommer frem, i tillegg må hendelsen granskes i ettertid slik at årsaken til hendelsen kommer frem. "Lessons Learned" fra slike granskinger er skapt for deling.

Arbeidshelse er mer enn skader og ulykker. Det arbeidsmiljøet vi jobber i påvirker også helsen. Vi ønsker derfor å ta et krafttak for arbeidsglede!