KONFERANSE OG UTSTILLING

Høydekonferansen 2019

Mer info:

Dato: 31. oktober 2019
Lokasjon: Scandic Oslo Airport

Påmelding

Høydekonferansen samler næringen til spennende foredrag og diskusjoner rundt tematikken ”sikkert arbeid i høyden”.

MÅLSETTING

Målsettingen er å sette fokus på sikkerhet ved arbeid i høyden. Konferansen samler aktører fra alle bransjer for å skape en god arena for erfaringsoverføring og læring.

MÅLGRUPPE

- bygg og anlegg

- olje og gass

- energi og telekom

Myndigheter inviteres for å belyse rammeverket, bransjeorganisasjoner for å belyse utfordringer og selskap for å vise sine løsninger.