Miljøledelseskonferansen 2020

Vi inviterer til årets faglige møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraft og grønn vekst. På årets konferanse setter vi fokus på miljøledelse 2.0, og hvordan nye krav til bærekraftig omstilling krever nye måter å drive en organisasjon på.

Mer info:

Dato: 12.03.2020

Sted: Oslo Kongressenter

Se program og påmelding

Vi presenterer morgendagens miljøledelsessystemer og gir råd og inspirasjon til hvordan du skal lykkes med:

➔ systematisk arbeid med miljø i kjernevirksomhet og strategisk ledelse

➔ ansvarlighet og kvalitet i hele verdikjeden

➔ grønn og sirkulær innovasjon

➔ bærekraftig forretningsmodellering

➔ Bidra til FNs bærekraftsmål