Nettkonferansen 2019

Nettselskapet – hjertet i et fullelektrisk samfunn

Mer info:

Dato: 3. - 4. desember

Sted: Britannia Hotel i Trondheim

Mer info og påmelding

Nettselskapene og god infrastruktur er selve bærebjelken på veien mot et fullelektrisk samfunn. Hvilken rolle ønsker nettselskapene å ta i utviklingen og hvilke begrensninger møter selskapene eventuelt gjennom reguleringen?Hvordan vil elektrifiseringen påvirke og hvilke nye aktører og forretningsmodeller vil komme?Med AMS har bransjen økt satsningen på nye teknologiske løsninger. Hvilke gevinster ser vi allerede og hvor går veien videre?Kraftbransjens omdømme er satt under press. Hvordan kan nettselskapene kommunisere bedre med kunde, leverandører og samfunn?På årets Nettkonferanse ønsker vi å belyse hva som vil styre utviklingen fremover og hvordan nettselskapene best kan forme sin egen rolle som en pålitelig og viktig lagspiller.

Hva får du kunnskap om?

Nettselskapenes rolle i et fremtidig fullelektrisk samfunnTeknologisk utvikling i kraftsystemet – hvor langt har vi kommet og hvor går veien videreNVEs regulering og hvordan den tilrettelegger for endringer i markedet for elektrisitet fremoverHvordan kommuniserer nettselskapene med kunde og samfunn – hvilke signaler sendes – og hvordan ønsker vi å oppfattes som bransje

Hvem er det for?

Ledelse, strategi, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap samt de som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, konsulenter, leverandører mm

Tradisjonen tro inviterer vi til nettsjefmøte med middag i forkant av Nettkonferansen, samme sted; Britannia Hotel i Trondheim. Dette er en viktig møteplass for å holde god kontakt på ledernivå blant nettselskapene og tenke høyt om viktige spørsmål innenfor en uformell ramme"Meld deg på her. Kontaktperson for nettsjefsmøtet er Sissel J. Baastrup; [email protected]