Standard Norge, SINTEF digital og NTNU ønsker velkommen til informasjonsmøte om kunstig intelligens og standardisering

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Norge kan påvirke internasjonale standarder for kunstig intelligens

Kunstig intelligens kan løse mange problemer i vårt samfunn nå og i framtiden, men teknologien gir oss utfordringer. Standarder kan danne et rammeverk som hjelper oss å håndtere disse utfordringene. Standard Norge, SINTEF digital og NTNU ønsker velkommen til informasjonsmøte om kunstig intelligens og standardisering 6. juni.

Mer info:

Dato: 6. juni 2019

Tid: 10.00 - 12.00
Lokasjon: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Påmelding: Dersom du ønsker å delta på informasjonsmøtet kan du sende en e-post til Lars Erik Jensen.

Se programmet her.

På informasjonsmøtet vil du få mer informasjon om pågående arbeid innenfor kunstig intelligens (KI) og Digital 21 sine anbefalinger til regjeringen. Digital 21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement som et resultat av anbefalinger i industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.

Regjeringen skal utarbeide en helhetlig strategi for kunstig intelligens (Artificial Inteligence – AI). Dette arbeidet vil blant annet handle om hvordan Norge skal satse på dette området, og hvordan dette skal forankres i utdanning, forskning og innovasjon. Norge har som mål å utnytte den kommersielle kraften som kunstig intelligens representerer. Noen land er opptatt av at KI bør reguleres, og det kan være ett av flere virkemidler. Det kan også standardisering være, som i stor grad kan bidra til enklere innsamling og tilgjengeliggjøring av data.

Internasjonal standardisering innenfor kunstig intelligens

Feltet KI utvikler seg veldig raskt og det legges opp til at den internasjonale standardiseringskomiteen for KI, ISO/IEC SC 42 Artificial Inteligence, vil utvikle mange nye standarder. Det er viktig at Norge deltar og påvirker denne utviklingen i tråd med norske behov og interesser.

Det er knyttet store forventinger til at internasjonale standarder vil legge grunnen for at KI-adopsjon ikke bare vil lykkes, men er en av de store teknologiskiftene som vil forandre hvordan vi lever og jobber. Det er derfor tid for å avklare om og i tilfellet hvordan Norge og norske aktører skal engasjere seg i dette internasjonale arbeidet.

Den nye grensen for kunstig intelligens

En nylig rapport fra McKinsey Global Institute antyder at investeringer i kunstig intelligens vokser veldig raskt. McKinsey anslår at digitale ledere som Google brukte mellom 20 og 30 milliarder dollar på KI i 2016. Ifølge International Data Corporation (IDC) vil 40 % av digitale transformasjonsinitiativer inneholder en eller annen form for AI i 2019, og 75 % av bedriftens applikasjoner vil bruke KI innen 2021, med estimerte utgifter på USD 52,2 milliarder.

Vil du vite mer om kunstig intelligens og hvordan Standard Norge ønsker å legge til rette for aktiv internasjonal påvirkning er du velkommen til å delta på dette informasjonsmøtet.

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Lars Erik Jensen, ev. per telefon 926 60 390.

Sosiale medier

Bruk emneknaggene #kunstigintelligens eller #AI dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.