Webinar:

Kledd for vedlikehold - Standardiseringskomiteen som har utarbeidet EN 17666 på ekskursjon ved Øresundsbroen
Kledd for vedlikehold - Standardiseringskomiteen som har utarbeidet EN 17666 på ekskursjon ved Øresundsbroen

Standard Morgen: Ny standard for maintenance engineering på høring

Norge har ledet og vært aktiv i utviklingen av en ny felles europeisk standard for maintenance engineering. Denne kommer på høring 1. juli, og 23. juni inviterer til frokostmøtet som oppvarming til det som kommer.

Mer info:

Tid: 23. juni 2021

kl. 0830 - 1030

Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding

Planlegging, design og bygging med tanke på vedlikehold av både store og små enheter er vesentlig for framtidig drift og vedlikehold, vedlikeholdsledelse, driftssikkerhet, oppetid, verdiskaping og bærekraft. På frokostmøtet vil forslaget til ny standard bli presentert, og det blir mulighet til å stille spørsmål og diskutere.

Standarden kommer på offentlig høring ca. 1. juli og høringsperioden vil vare i tre måneder. I den perioden kan alle kommentere og si sin mening om standarden. I høringsperioden vil høringsforslaget (prEN 17666) være tilgjengelig på vår gratis tjeneste «Standarder på høring». (Standarden vil ikke være tilgjengelig i høringssystemet før etter 1. juli.) Når standarden er ferdig, vil den bli Norsk Standard og benevnes NS-EN 17666.

Program

  • Velkommen v/ Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
  • Ny standard for maintenance engineering v/Per Schjølberg, NTNU
  • Vedlikeholdsprosjektering gjennom anleggets levetidsfaser v/Nils Martin Rugsveen, Equinor ASA
  • Maintenance engineering og drift v/Yngve Rune Olsen, Bilfinger Industrial Services Norway AS
  • Diskusjon av forslaget, spørsmål og kommentarer
  • Offentlig høring og prosessen videre v/Merete H Murvold, Standard Norge1030
  • Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.