Standard Morgen: Vi digitaliserer byggenæringen

Mer info:

Dato: 30.04.2019

Tid: 08.30 - 10.30 (frokost fra 08.00)
Lokasjon: Standard Norge Mustads vei 1, 0283 Oslo

Påmelding

Nå lanserer Standard Norge i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) to nye internasjonale standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring, og inviterer til frokostmøte 30. april.

De to standardene er:

  • NS-EN ISO 19650-1 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 1: Begreper og prinsipper
  • NS-EN ISO 19650-2 Organisering og digitalisering av informasjon om byggverk, inkludert bygningsinformasjonsmodellering (BIM) — Informasjonsforvaltning med BIM — Del 2: ProsjektfasenNår: 30. april 2019, kl. 0830 – 1030 (frokost fra 0800)

Les mer om standardene: Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Program:

  • Velkommen Adm. dir. Jacob Mehus, Standard Norge
  • Digitaliseringen i norsk byggenæring – Standardisering og norske ambisjoner v/Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen, Direktoratet for byggkvalitet Direktør Jon Sandnes, Byggenæringens Landsforening
  • To nye internasjonale BIM-standarder lansert – hvordan vil norsk byggenæring få nytte av disse? Lars Chr. Christensen, seniorrådgiver i multiBIM og NTNU Lars Chr. Fredenlund, adm. direktør, Cobuilder AS Øivind Rooth, fagdirektør, DiBK og leder av den europeiske komiteen for BIM
  • Den europeiske byggenæringen blir digital – hva skjer i Europa?
  • Flere nye internasjonale BIM-standarder på vei Jøns Sjøgren, markedssjef, Boligprodusentene og leder av ISO-komiteen for bl.a. digitalisering og BIM Hvor går veien videre nasjonalt Kjell Ivar Bakkemoen, fagansvarlig BIM, Sykehusbygg og leder av den norske speilkomiteen for BIM
  • Avslutning

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Sosiale medier

Bruk emneknagg #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.