Standard Morgen

Standard Morgen:
Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap - har vi noe å lære av andre?

Et trygt samfunn innebærer at vi må jobbe sammen om forebygging mot hendelser som kan true sentrale samfunnsfunksjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse.

Mer info:

Dato: 13. juni 2019

Tid: 0830 - 1130 (frokost fra 0800)
Lokasjon: Radisson BLU Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen

Påmelding og program

I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bergen kommune og Bergen Næringsråd inviterer vi til frokostmøte 13. juni i Bergen.

På frokostmøtet kan du høre mer om hva som skjer på området samfunnssikkerhet og noen internasjonale aktører deler erfaringer om felles plattformer og rammer for samarbeid.

Samfunnssikkerhet - et tversektorielt ansvar?

Samfunnssikkerhet er et nasjonalt ansvar, der samarbeid mellom mange aktører krever felles forståelse og et felles språk, også over landegrenser. Norge har tatt en aktiv rolle i utvikling av internasjonale standarder for samfunnssikkerhet, blant annet for store arrangementer i byer. Samfunnssikkerhet står høyt på agenda i bergensregionen hvor beredskapsklyngen og privat-offentlig samarbeid er viktige satsninger. Erfaringer fra lokale og internasjonale nettverk og samarbeid deles i Bergen 13. juni.

Internasjonalt pågår det mye arbeid med å utvikle beste praksis for samfunnssikkerhet i standardiseringskomiteen for Security and Resilience (ISO/TC 292). De internasjonale standardene vil være et viktig bidrag til "verktøykassen" for å forebygge og håndtere kriser, og for å sikre sikre liv, helse og verdier.

Noe av dette kan du høre mer om på frokostmøtet.