Konferanse og utstilling:

Teknas CO2-konferanse

14.–15. JAN. 2020 - SCANDIC FORNEBU HOTEL, FORNEBU

Mer info:

Dato: 14.-16. januar 2020
Lokasjon: Scandic Fornebu Hotel

Påmelding

Teknas konferanse hvor vi fremmer viktigheten av CCS.

Konferansen har som mål og speile Norges rolle i CCS arbeidet både nasjonalt og internasjonalt.

En årlig møteplass hvor teknologer, industri, forskning og virkemiddelapparatet møtes for å dele erfaringer og diskutere veien fremover

Konferansen tar opp klimapolitiske aspekter og rammebetingelser på dag 1, dag 2 handler om teknologi og industrielle mulighetene og en grønn vekstmulighet for Norge

Programmet er under utvikling og vil bli publisert primo oktober 2019.