Konferanse:

Telekommunikasjon Offshore 2019

Mer info:

Ubemannede plattformer vil forandre olje- og gassindustrien. Teknologiutvikling og innovasjon er en forutsetning. Hør om erfaringene fra Johan Sverdrup, Oseberg H, Valhall, Umm Lulu, Bul Hanine. Du vil få innsikt i hvordan de ulike fagmiljøene hver for seg og sammen kan være pådrivere for å nå målsetninger som; sikker drift, kostnads- og produksjonseffektivitet. Møt fagekspertisen som vil oppdatere deg på:

  • Erfaringene fra ubemannede plattformer
  • Fibernett, mobildekning, radiolinjer
  • Kunstig intelligens, datatransmisjon
  • Bruk av subsea seismikk, fiber optic/grid
  • NORSOK standardene
  • Tilstandsbasert vedlikehold, redusert tilsynsbehov
  • Forlenge funksjonalitet og levetiden til teknisk utstyr

Digitalisering- prediktivt vedlikehold, forbedring av arbeidsprosesser

I rapporten* «Digitalisering i vedlkeholdsstyring og bruken i analysearbeidet» som DNV-GL har utarbeidet for Petroleumstilsynet finner vi at «effektivisering er styrende for utviklingen av digitale løsninger for vedlikehold og at sikkerhet ligger i bunn som en forutsetning for implementeringen". På konferansen vil operatører og leverandører oppdatere deg på sine erfaringer fra ulike prosjekter og hva som kommer.

Ubemannede plattformer

Erfaringene fra ubemannede plattformer er verdifullt ikke bare for operatørene, men også for engineeringselskaper myndigheter og leverandørindustrien. Oseberg H-plattformen var Norges første ubemannede plattform, senere har flere fulgt etter. Equinor betrakter Oseberg H som en pilot, og har forventninger til at de neste vil bli enda mer konkurransedyktige. Operatører vil også satse på forenkling, og standardisering for å redusere kostnader og øke produksjonseffektiviteten.

Norsok Standard - Vil de nye standardene fjerne behovet for operatørenes egne standarder?

NORSOK standardene T-001, T-100 og T-003 har vært gjenstand for en rekke revisjoner siden de første utgivelsene tidlig på 90-tallet. De siste ble foretatt i 2010. For at ikke standardene skal miste sin aktualitet, er slike revisjoner helt nødvendige. I 2017 ble det således satt ned en gruppe med representanter fra operatører, leverandører og engineeringselskaper som har foretatt en full gjennomgang/revisjon av nevnte standarder. Dette arbeidet fullføres i 2019. Resultatet er at T-001 og T-100 slås sammen til en helt ny standard (T-101) og at T-003 er revidert slik den er. Innholdet er grundig revidert og eventuell teknologiutvikling er tatt hensyn til. Referanser til andre standarder er sjekket ut og revidert. Det er gruppens målsetning at de "nye" standardene på lang vei skal fjerne operatørenes behov for å ha egne standarder.

Målgruppe

Telekommunikasjon Offshore er konferansen for deg som er opptatt av veien mot ubemannede plattformer og teknologiene som gjør det mulig. Du møter blant annet operatører, engineeringselskaper myndigheter, leverandører, akademia og eksperter innen tele, IT, elektro og automatisering.

Det tas forbehold om endringer i programmet.