ZEN-konferansen 2020: Samspill for nullutslippsområder

Trondheim, 12. mars 2020.

Mer info:

Dato: 12. mars 2020

Tid: 10.00 - 16.00

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Se konferanseprogram og påmelding

Lokale og sentrale energiløsninger må spille sammen for å realisere nabolag med null utslipp av klimagasser. Dette er ett av temaene når NTNU og SINTEF arrangerer ZEN-konferansen i Trondheim 12. mars. Andre temaer vil være:

  • Nullutslippsområder: Ressursutnyttelse på områdenivå
  • Samspillet mellom lokale og sentrale energiløsninger: Regulatoriske hindringer og muligheter
  • Samarbeidet mellom bygg- og energisektoren for å realisere nullutslippsområder
  • Offentlig anskaffelse: Hvordan legge til rette for offentlige innkjøp innen nullutslippsområder?